√ Free Download Apk PLAY NOW 1.0.139

√ Free Download Apk PLAY NOW 1.0.139

FAST DOWNLOAD

Description of PLAY NOW

Aplikacja PLAY NOW pozwala na oglądaniekanałów telewizyjnych oraz filmów, programów i bajek na żądanie –na smartfonie lub tablecie. Z usługi PLAY NOW można także korzystaćna komputerze poprzez najpopularniejsze przeglądarki internetowe nastronie playnow.pl

Do korzystania z usługi możesz uprawnić nawet 5 urządzeń. Liczbaurządzeń, na których możesz oglądać wideo w serwisie w tym samymczasie zależy od Twojej taryfy w Play.

Najważniejsze możliwości, które daje PLAY NOW:
• dostęp do ponad 50 kanałów TV
• możliwość oglądania pozycji programowych do 7 dni po ichemisji
• możliwość uruchomienia od początku filmu lub programu, który jużtrwa
• nagrywanie materiałów wideo w chmurze (nPVR)
• funkcja – follow me content – kontynuacja rozpoczętego filmu lubprogramu na innym urządzeniu
• ustawianie przypomnień dla interesujących użytkownika pozycji wprogramie TV
• dostęp do biblioteki filmów, seriali i programów z kanałówdostępnych w usłudze
• możliwość podzielenia się ze znajomymi (share) informacjami ociekawych materiałach w usłudze.

Logowanie w aplikacji odbywa się automatycznie, jeśli jesteśpodłączony do Internetu za pośrednictwem sieci Play.

Korzystanie z usługi w sieci Play nie pomniejsza Twojego pakietuGB.

Aplikacja dla abonentów Play.PLAY NOW applicationallows you to watch TV channels and movies, and cartoons on-demand- on your smartphone or tablet. PLAY NOW The service can also beused on a computer via the most popular browsers on theplaynow.pl

To use the service, you can authorize up to 5 devices. The numberof devices on which you can watch video on the site at the sametime depends on your tariff Play.

The most important opportunities offered PLAY NOW:
• Access to more than 50 TV channels
• the ability to watch a program position for 7 days after theirissue
• the ability to run from the beginning of the movie or programthat is already underway
• recording of video in the cloud (NPVR)
• function – follow me content – continuation launched a movie oron another device
• set reminders for interest’s position in the TV program
• Access to a library of movies, series and programs of thechannels available through
• the opportunity to share with friends (share) information aboutinteresting materials in service.

Log in applications is done automatically if you are connected tothe Internet via network play.

Using the Play network services does not diminish your packageGB.

Play app for subscribers.

App Information of PLAY NOW

App Name PLAY NOW
Package Name com.play.playnow
Version 1.0.139
Rating 2.8 ( 1,961 )
Size 13 MB
Requirement Android 4.3 and up
Updated 2018-03-13
Installs 500,000 - 1,000,000

Tags:

√ Download Apk 26 WOSP

26 WOSP

Version

Developer P4 sp. z o.o. operator sieci Play

Uploaded January 25, 2018 04:18

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *