√ Free Download Apk FleetNET VIP 1.0

√ Free Download Apk FleetNET VIP 1.0

FAST DOWNLOAD

Description of FleetNET VIP

Praćenje pozicije i kretanja vozila urealnomvremenu (VIP server)

FleetNET predstavlja sistem za daljinsko praćenjeipozicioniranje vozila koji omogućava tačan uvid u poziciju istatussvih vozila koje pratite u realnom vremenu.

FleetNET funkcioniše uz pomoć sistemaglobalnogpozicioniranja (GPS-sateliti), softverskog rešenjadostupnog putemračunara, tablet uređaja ili pametnog mobilnogtelefona sa internetkonekcijom i mreže operatera mobilne telefonije(GPRS/GSM).

Lokacija vozila se određuje pomoću uređaja zapozicioniranjeinstaliranog u vozilu koji, uz pomoć SIM kartice,šalje podatke opoziciji, brzini i smeru kretanja vozila, a koji seprenose putemmreže operatera mobilne telefonije na centralniserver. Naelektronskoj karti koja se nalazi na ekranima mobilneaplikacijedostupnoj korisniku pomoću korisničkog imena i lozinke seprikazujupodaci za sva vozila koja se prate u realnom vremenu ili uoblikuizveštaja o kretanju vozila u zadatom vremenskomintervalu.

Funkcionalnosti

– Praćenje podataka o kretanju vozila u realnom vremenu
– Prikaz istorijskih podataka o kretanju vozila
– Prikaz liste incedenata za izabrano vozilo
– Prikaz liste alarma za izabrana vozila

Za više informacija posetite sajtove: http://fleetnet.solutions i http://fleetnet.rs

Ova mobilna aplikacija je povezana sa instalacijom naVIPserveruTracking the position and movement of vehicles in real time(VIPserver)

FleetNET is a system for remote monitoring and positioningavehicle that allows an accurate insight into the positionandstatus of all vehicles that follow in real time.

FleetNET function with the help of global positioning system(GPSsatellites) software solutions available via computer, tabletorsmart mobile phone with an Internet connection and a networkofmobile operator (GPRS / GSM).

Vehicle location is determined by means of a positioningdeviceinstalled in the vehicle which, with the help of SIM cardsendsinformation on the position, speed and direction of travel ofthevehicle, which is transmitted through the network ofmobileoperator at the central server. On an electronic map thatisdisplayed on the screens of mobile applications available totheuser with a user name and password information is displayed forallvehicles that are monitored in real time or in the form ofreportson the movement of vehicles in a given time interval.

Database

 – Monitoring data on the movement of vehicles inrealtime
 – Display of historical data on the movement ofvehicles
 – Displays a list of the selected vehicle incedenata
 – Display alarm list for the selected vehicle

For more information visit: http://fleetnet.solutions and http: // fleetnet.rs

This mobile application is associated with the installation oftheVIP server

App Information of FleetNET VIP

App Name FleetNET VIP
Package Name dunavnet.fleetnetvip.mobile
Version 1.0
Rating
Size
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2017-12-20
Installs 10 - 50
Developer

Tags:

More from

√ Free Download Apk FleetNET 1.0

FleetNET 1.0

Version 1.0

Developer DNET studio

Uploaded January 11, 2018 07:05

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *