√ Download Apk Been Together – Been Love Memory – Đếm ngày yêu 1.1.2

√ Download Apk Been Together – Been Love Memory – Đếm ngày yêu 1.1.2

FAST DOWNLOAD

Description of Been Together - Been Love Memory - Đếm ngày yêu

Bạn đang hẹn hò hoặc đã kết hôn? Hãy dùngứngdụng Been together – Been love memory để cùng đếm ngày yêuthương,trò chuyện trong một không gian riêng tư và tạo những kỷniệm, sựkiện chung bên nhau!

# Tạo trang đếm ngày yêu chung:

Các bạn đã yêu nhau được bao lâu rồi? Been together – Beenlovememory sẽ giúp bạn tính toán thời gian yêu nhau một cách chitiếttới ngày, tháng, năm. Bạn có thể thay đổi ảnh đại diện chotrangđếm ngày yêu với những hình nền tuyệt đẹp, được chúng tôithiết kếdành riêng cho bạn. Đặc biệt, khi bạn thay đổi ảnhbackground, ảnhnền từ máy người yêu bạn cũng sẽ được thay đổi trongtích tắc. Thửnghĩ xem, nếu bạn thay đổi ảnh nền vào một ngày đặcbiệt, bạn sẽtạo bất ngờ và hạnh phúc cho người ấy!

# Trò chuyện trong không gian riêng:

Been together giúp các cặp đôi có một không gian trò chuyệnriêngtư, bí mật, chỉ 2 người có thể tiếp cận. Ứng dụng cho phép đặtmậtkhẩu (passcode), giúp bạn có cảm giác an toàn tuyệt đối khitròchuyện cùng người ấy. Ngoài ra, mọi dữ liệu đều được lưu giữngaycả khi bạn mất điện thoại. Chúng tôi sẽ giúp bạn lưu giữtừngkhoảnh khắc bên nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào!

# Tạo sự kiện chung và cùng đếm ngược đến những ngày đặcbiệt:

Chức năng Ngày đặc biệt giúp bạn kiểm tra lịch trình của nhauvànhững ngày đặc biệt! Bạn có thể tạo sự kiện chung và cùng tínhtoánsố ngày còn lại cho đến khi sự kiện diễn ra. Bạn có thể đặtnhắcnhở để có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho những ngày đặc biệtđượcở bên người ấy!

Hãy cùng trải nghiệm ứng dụng Been together và lưu giữ nhữngkhoảnhkhắc tuyệt vời cùng một nửa của bạn! Hơn tất cả, chúng tôikết nốitrái tim và vun đắp hạnh phúc cho các cặp đôi yêunhau!

– Been together.
– Đếm ngày yêu thương
– Been love memory
– Dem ngay yeu
– Dem ngay yeu thuongYou’re dating ormarried?Use apps Been Together – Been Love memory to count the dayof love,chat in a private space and create memories, generaleventtogether!

# Create the page counting on common love:

You fell in love How long? Been together – Been Love Memorywillhelp you calculate time love each detail to date, month andyear.You can change the picture for page counting on love withthegorgeous wallpaper, which we designed specifically foryou.Especially, when you change the background image, thebackgroundimage from your computer lovers will also be changed in asnap.Just think, if you change the background image on a particularday,you will create unexpected and happy for him!

# Chat in private space:

Been together helps couples to have a private chat space,secret,only two people can reach. The application allows to set apassword(passcode), giving you the feeling of absolute safety whentalkingto him. Additionally, all data are stored even if you loseyourphone. We will help you keep every moment together inanycircumstance!

# Create the general conditions and the countdown to thespecialday:

On special function helps you check the schedule of each otherandthe special day! You can create the general conditions andthecalculated number of days remaining until the event takesplace.You can set reminders to be prepared best for special days tobewith him!

Let Been app experience together and keep the wonderful momentswithyour other half! Over all, we connect heart and cultivatehappinessfor couples in love!

– Been together.
– Count the days of love
– Been Love Memory
– Dem immediately yeu
– Dem sweet day

App Information of Been Together - Been Love Memory - Đếm ngày yêu

App Name Been Together - Been Love Memory - Đếm ngày yêu
Package Name com.catviet.android.beentogether
Version 1.1.2
Rating 4.2 ( 6 )
Size
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2018-01-06
Installs 100 - 500
Category Apps, Lifestyle
Developer

Tags:

More from

√ Download Apk Lich Van Nien 2018 – Lich Viet & Tu Vi 5.1.8

Lich Van Nien 2018 - Lich Viet & Tu Vi 5.1.8

Version 5.1.8

Developer PPCLINK Mobile

Uploaded January 24, 2018 06:35

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *