√ Download Apk ชาวนาไทย 1.4.4

√ Download Apk ชาวนาไทย 1.4.4

FAST DOWNLOAD

Description of ชาวนาไทย

Description ชาวนาไทย IOS & Android

แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรไทย เน้นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวจากภาครัฐ โดยกรมการค้าภายใน เพื่อการทำการเกษตรในยุค 4.0เป็นแอพที่ดีที่สุด อัพเดทข้อมูลทุกวันเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากความรู้เกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวที่ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นด้วยการ วางแผนการผลิต วางแผนการเงิน วางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน สร้างรายได้และแหล่งที่มาของเงินทุนให้กับเกษตรกรผ่านระบบการบริหารจัดการและหน่วยงานต่างๆที่ช่วยในการวางแผนแบบครบวงจรมากที่สุดเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่การเป็น ชาวนายุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์
ความโดดเด่นของ ชาวนาไทย คือ ระบบจัดการข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายแม้ผู้ใช้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ใส่ข้อมูลระบบก็จะประมาณการกำไรต้นทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนการปลูกและสร้างปฏิทินการเกษตรที่คอยแนะนำเกษตรกรว่าจะต้องทำอะไรบ้างช่วงเวลาไหนควรใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช พร้อมการบันทึกต้นทุนและพร้อมวางขายบนตลาดกลางมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพร้อม
แอพพลิเคชั่น ชาวนาไทย ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่น ดังนี้
1.มาตรการช่วยเหลือ :มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวทำให้เกษตรกรได้รับรู้ รวดเร็ว เข้าถึง เข้าใจ มากขึ้น
2.ข้อมูลและข่าวสาร : สรุปข้อมูลภาพรวมเกษตรทั่วไปป็นข่าวสารจากภาครัฐ ประเด็นเด่น ข้อมูลสภาพอากาศ ตั้งกระทู้ถาม-ตอบแต่ละจังหวัด แต่ละภาค รวมไปถึงแนวโน้มราคาสินค้าการเกษตร
3. การเพาะปลูก :ช่วยคำนวณกำไรต้นทุนเพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรได้พิจารณาตัดสินใจก่อนที่จะทำการเพาะปลูกจริงเพียงใส่พื้นที่ และสิ่งที่ต้องการปลูกพร้อมสร้างปฏิทินการทำงานเพื่อให้เกษตรกรได้วางแผนทำการเกษตรและบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะการเพาะปลูกลงพิกัดพื้นที่ ที่ต้องการเพาะปลูกพร้อมการแนะนำเรื่องดิน เรื่องน้ำเรื่องพันธุ์ข้าว หรือพืชเศรษฐกิจในการเพาะปลูกแบบถูกต้องและทันสมัย
4. ตลาดการเกษตร : Market place ศูนย์กลางที่รวบรวม ผู้ซื้อ ผู้ขายให้มาเจอกัน โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร
5. ข้อมูลส่วนตัว : บันทึกข้อมูลส่วนตัว และประวัติการใช้งานของผู้ใช้เหมือนเป็นไดอารี่ออนไลน์เน้นเรื่องการเพาะปลูกและผลผลิตมีระบบติดตามข้อมูลซึ่งกันและกัน สนใจสินค้าการเกษตรก็สามารถสอบถามผ่าน Comment หรือ แชทคุยกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Copyright Department of Internal Trade ,Ministry of Commerce
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์Description FarmerThailand IOS & Android

Application functionality to support peasant farmers ThailandThailand is an innovative effort will help rice farmers andstabilize the price of rice from the government by the InternalTrade Department. For agriculture in the 4.0 app is the best. DailyUpdate Farmers to benefit from the knowledge of agriculture. Themodern rice cultivation. Based on the technology to help improvethe lives of farmers in Thailand to better production planning.financial planning Marketing Plan To increase productivity, reducecosts, generate revenue, and the sources of funding to farmers.Through the management system and other agencies. Helping to planinclusive as possible. Peasant farmers to develop Thailand into the4.0 era perfectly.
The prominent farmer, Thailand is a management system that is easyto use. Even people who have never experienced it can be easy touse, just enter the information. The system will estimate the costto make decisions before planting. Create and agriculture suggestthat farmers will have to make some time to do, fertilizing,weeding and save the cost and sold on the market. Both buyers andsellers together.
Application functionality farmer Thailand has 5 functions asfollows.
1. The assistance measures: measures to help rice farmers andstabilize grain prices. Farmers have been quick to understandmore.
2. Information and News: Summary Overview General. As news ofgovernment issues weather information, post questions – the answersto each province, each region including the price of agriculturalproducts.
3. Cultivation: The profit is the cost to the farmer’s decisionbefore making the actual planting. Simply enter the area And thingslike planting Create a work plan for farmers, agriculture and thecosts incurred in each phase of cultivation. Coordinates into spaceWants to grow with the introduction of ground water on the rice. Orcrop to crop. An accurate and up to date
4. Agricultural Market: Market place a center that brings togetherbuyers and sellers meet without middlemen. And as a way tofacilitate the farmers.
5. Personal Information: Personal Information. And history of theuser. Like an online diary focuses on the cultivation andproduction. A system to track each other Interested agriculturalproducts It can be obtained via Comment or chat conversationquickly and easily.

Copyright Department of Internal Trade, Ministry of Commerce.
Department of Internal Trade Ministry of Commerce

App Information of ชาวนาไทย

App Name ชาวนาไทย
Package Name com.chaonathais.android
Version 1.4.4
Rating 4.5 ( 57 )
Size 17.7 MB
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2018-02-18
Installs 5,000 - 10,000
Category Apps, Social

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *